GULBENES traumpunkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pakalpojumi

Citi pakalpojumi Balvos

Laboratorija Balvos,

poliklīnikas ēkā, 2.stāvs, tālrunis: + 64507134

Laboratorijas vadītājs: Alla Bezmenova

Laboratorijas galvenais mērķis ir nodrošināt Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību un visus izmeklējumu pasūtītājus – pacientus – ar  kvalificētiem un kvalitatīviem visa veida laboratorijas testēšanas pakalpojumiem. Laboratorija sniedz testēšanas pakalpojumus sekojošās sfērās: hematoloģijas, koaguloģijas, klīniskie (urīna, izkārnījumu izmeklējumi), imūnhematoloģijas izmekējumi un infekciju express diagnostiku. Ar ģimenes ārsta ārsta vai speciālista nosūtījumu laboratorija nodrošina laboratoriskos izmeklējumus, kuri ir valsts apmaksāti. Laboratorija sniedz arī maksas pakalpojumus gadījumos, ja pacients vēlas veikt laboratoriskos izmeklējumus bez ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma. Laboratoriskais izmeklējumu saraksts.

Ja pacients plāno konsultēties un ārstēties pie Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības speciālistiem, iesakām laboratoriskos izmeklējumus veikt mūsu laboratorijā. Tā visi pacienta izmeklējumu rezultāti uzreiz būs pieejami ārstam un tiks droši uzglabāti kopā ar citiem pacienta medicīniskiem datiem.

Laboratorijas darba laiks ir no plkst.8.00 līdz 16.00.

Laboratorijā visu diennakti laboratoriskās testēšanas darbu nodrošina dežūrējošais personāls.

 

Asins kabinets Balvos,

slimnīcas ēkā, 2.stāvs,

Asins kabineta ārsts: Sarmīte Andrukele

Asins kabineta māsa: Vanda Supe

Asins kabineta galvenais uzdevums ir nodrošināt Balvu un Gulbenes slimnīcu ar nepieciešamajiem asins komponentiem un preparātiem. Asins kabinets veic asins komponentu saņemšanu un uzglabāšanu, prasībām atbilstošu asins komponentu izsniegšanu pārliešanai pacientiem Balvu un Gulbenes slimnīcas nodaļās.