GULBENES traumpunkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Vadība

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība valde

Valdes priekšsēdētājs – Marģers Zeitmanis

Valdes locekļi – Alīda Vāne, Daiga Forsmane, Inta Kaļva

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība administrācija

Personāldaļas vadītāja – Marika Jermaševiča, tālrunis: 64474113

Galvenā grāmatvede – Gunita Vasiļjeva, tālrunis: 64473713

Grāmatvedība – tālrunis: 64473613

Saimnieciski tehniskās daļas vadītājs – Vilis Žogota, tālrunis: 29140145

Datortīklu administrators – Raivis Freimanis, tālunis: 28735687

Galvenais ārsts Balvos – Sarmīte Andrukele, tālrunis: 64507129

Galvenais ārsts Gulbenē – Alda Buša, tālrunis: 64474933

Galvenā māsa Balvos – Aija Dille, tālrunis: 64507131

Galvenā māsa Gulbenē – Sanita Glāzniece, tālrunis: 64474960

Administrācijas tālrunis: +371 64473145,

Administrācijas fakss: +371 64473145,

Administrācijas e-pasts: birojs@slimnicuapvieniba.lv