GULBENES traumpunkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pacientu ievērībai

VAKCINĀCIJA PRET COVID-19

Ārstniecības personas var pieteikties uz COVID19 vakcināciju Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā
Vakcināciju veicam Balvos (Vidzemes ielā 2) un Gulbenē (Upes ielā 1).
Pieteikšanās kārtība:
Ārstniecības iestāde (t.sk. ģimenes ārsta prakse) nosūta e-pastu uz birojs@slimnicuapvieniba.lv ar vārdu, uzvārdu un telefona numuru tām ārstniecības personām, kas vēlas vakcinēties no konkrētās ārstniecības iestādes un kurā vietā vēlas vakcinēties: Balvos vai Gulbenē.
Ierodoties uz vakcināciju līdzi jābūt personas apliecinošam dokumentam (pase vai ID).
Ārstniecības iestādes vadītājs uzņemas atbildību par to, ka nosūtītas personas ir ārstniecības personas viņa uzņēmumā un brīvprātīgi piekritušas vakcinēties.
Ja persona pēkšņas slimības dēļ nevar ierasties uz vakcināciju konkrētā laikā, par to jāziņo ir savlaicīgi pa telefonu: m.t. 29787654