GULBENES traumpunkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pacientu ievērībai

Vides pieejamība

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā tiek nodrošināta vides pieejamība un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem:

Personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem paredzētas iespējas ērti iekļūt un pārvietoties slimnīcu teritorijās.

Personām ar redzes traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt nepieciešamo vizuālo informāciju: ēku ieejas un telpas aprīkotas ar labi uztveramām norādēm, kāpņu pirmie un pēdējie pakāpieni marķēti ar spilgtu kontrastējošo dzeltenu 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā.