GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pakalpojumi

Pārējie (ar PVN apliekamie) pakalpojumi

Medicīnas instrumentu un citu materiālu sterilizācija

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
2518 Medicīnas instrumentu un citu materiālu sterilizācija 8.00

DOKUMENTU NOFORMĒŠANA, IZZIŅU SAGATAVOŠANA UN IZSNIEGŠANA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3018 Izziņu sagatavošana un izsniegšana par veselības stāvokli (pēc pacienta rakstiska pieprasījuma) 15.00
3016 Izziņu sagatavošana un izsniegšana no kabinetiem (no katra) 5.00
3017 Arhīva izziņas sagatavošana un izsniegšana par darba stāžu un izpeļņu 8.00
3000 Izziņas sagatavošana un izsniegšana par dzimšanas laiku 8.00
3019 Darbnespējas lapas dublikāta izsniegšana 5.00
3001 Kopēšana - A4 vienpusēja (1 lapa) 0.25
3020 Kopēšana - A4 divpusēja (1 lapa) 0.45
3021 Kopēšana - A3 vienpusēja (1 lapa) 0.30
3022 Kopēšana - A3 divpusēja (1 lapa) 0.50
3023 Dokumentu nosūtīšana pa faksu (katra lapa) 1.25

TRANSPORTA PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3002 Pacientu pārvešana ar medicīnisko speciālo transportu (abos virzienos) (EUR / km) 0.75
3009 Pacientu pārvešana pilsētas robežās ar medicīnisko speciālo transportu (1 reiss) 7.50
3010 Pacientu pārvešana ar medicīnisko speciālo transportu (Balvi-Gulbene, Gulbene-Balvi) (1 reiss) 15.00
3011 Par pacientu nešanu (par katru nesēju) (1 reiss) 1.50
3012 Speciālā medicīniskā transporta un ārstniecības personas nodrošināšana masu pasākumos (EUR / h) 40.00
3013 Pacientu pārvešana ar apvienības transportu (abos virzienos) (EUR / km) 0.45

VEĻAS MAZGĀTAVAS PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3007 Taisnās un fasona veļas mazgāšana un gludināšana (1 kg) 1.25
3014 Galdautu, salvešu, aizkaru mazgāšana, balināšana un gludināšana (1 kg) 1.70
3015 Segu (vilnas) mazgāšana un gludināšana (1 kg) 3.00
3032 Galdautu, salvešu, aizkaru mazgāšana, balināšana un gludināšana (1 kg) 0.70

MORGA PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3003 Nelaiķa uzglabāšana sākot no pirmās diennakts (1 diennakts) 6.40
3028 Nelaiķa uzglabāšana sākot ar otro diennakti (stacionārā mirušiem) (1 diennakts) 5.70
3029 Nelaiķa uzglabāšana gadījumos, kas pārsniedz 7 dienas, par katru nākamo dienu (1 diennakts) 6.00
3030 Nelaiķa mazgāšana, higiēniskā apstrāde, apģērbšana un iezārkošna 30.00
3031 Sekcija mājās mirušajiem, kas nebija reģistrēti pie ģimenes ārsta 70.00

PĀRĒJIE PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
2604 Personāla ēdināšana (pusdienas - otrais ēdiens, kompots maize) (1 porcija) 0.85
3035 Personāla ēdināšana (pusdienas - zupa, kompots maize) (1 porcija) 0.50
3036 Ēdināšana (brokastis) (1 porcija) 1.00
3005 Ēdināšana (pusdienas) (1 porcija) 1.60
2605 Ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas) (1 diena) 3.00
2700 Dzeramais ūdens "Venden" (bērniem līdz 18 gadu vecumam bez maksas) (1 glāze) 0.07
3008 Telpu noma ģimenes ārstiem, privātpraksēm mēnesī (1 m2) 3.00
3008 Telpu noma aptiekas telpām, vizuālai diagnostikai (1 m2) 2.63
3008 Koplietošanas telpu noma (1 m2) 1.21.
3008 Garāžu telpu noma (1 m2) 0.85
3008 Apkures maksa sezonas mēnesī (1 m2) 1.78
3008 Siltumenerģija (1 Mwh) 37.71

REKLĀMAS IZVIETOŠANA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
Reklāmas izvietošana SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" telpās un mājas lapā (viena veida, satura un formāta reklāma) - 1 nedēļa 10.00
Reklāmas izvietošana SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" telpās un mājas lapā (viena veida, satura un formāta reklāma) - 2 nedēļas 17.00
Reklāmas izvietošana SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" telpās un mājas lapā (viena veida, satura un formāta reklāma) - 3 nedēļas 20.00
Reklāmas izvietošana SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" telpās un mājas lapā (viena veida, satura un formāta reklāma) - 4 nedēļas 27.00
- REKLĀMAS STENDU UN IZKĀRTŅU IZVIETOŠANA
Gaismas reklāma (1 m2 mēnesī) 40.00
Neizgaismota reklāma (1 m2 mēnesī) 20.00

APRŪPES INVENTĀRA NOMA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3004 Staigājamais rāmis (1 mēnesis) 2.00
3024 Invalīdu ratiņi (1 mēnesis) 8.00
3025 Kruķi (1 mēnesis) 2.00
3026 Gultas slimniekiem (1 mēnesis) 5.00
3027 Aprūpes inventāra noma (ja noma nav pilnu mēnesi) 0.01