GULBENES traumpunkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pakalpojumi

Citi pakalpojumi Gulbenē

Asins kabinets Gulbenē,

slimnīcas ēkā, 2.stāvs,

Asins kabineta ārsts: Sandra Smala

Asins kabineta māsa: Velta Brasova

Asins kabineta galvenais uzdevums ir nodrošināt Gulbenes slimnīcu ar nepieciešamajiem asins komponentiem un preparātiem. Asins kabinets veic asins komponentu saņemšanu un uzglabāšanu, prasībām atbilstošu asins komponentu izsniegšanu pārliešanai pacientiem Gulbenes slimnīcas nodaļās.