GULBENES traumpunkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Iepirkumi

ES struktūrfondu projekts Nr.9.3.2.0/18/I/014  “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”.

BGSA/2018/02 “Tehnoloģiju piegāde SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” operāciju zālei Balvos”
Kontaktpersona: Projekta finanšu un iepirkumu vadītāja Gunita Vasiļjeva, tālr.: 26599252

Grozījumi 22.08.2018 Aklāta konkursa ID BGSA/2018/02 nolikumā.

Paziņojums par lēmumu
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

 

ID Nr.BGSA/2018/03 Tehnoloģiju piegāde SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” intensīvās terapijas nodaļai un uzņemšanas nodaļai Balvos, pacientu funkcionālo gultu un skapīšu piegāde SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

 

Grozījumi 28.09.2018 Aklāta konkursa ID BGSA/2018/03 nolikumā.

Aklāta konkursa ID BGSA/2018/03 piedāvājumu atvēršanas protokols

Paziņojums par lēmumu
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

 

ID Nr.BGSA/2018/04 Liftu nomaiņa Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Atklāta konkursa ID BGSA/2018/04 piedāvājumu atvēršanas protokols
Paziņojums par lēmumu
ID Nr.BGSA/2019/01 Liftu nomaiņa Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Atklāta konkursa ID BGSA/2019/01 piedāvājumu atvēršanas protokols

Paziņojums par lēmumu

ID Nr.BGSA/2019/02 Tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana LOR darba vietai, endoskopiju kabinetam, rentgendiagnostikas nodaļai Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvieniba”

 

 

 

Atklāta konkursa ID BGSA/2019/02 piedāvājumu atvēršanas protokols

Paziņojums par lēmumu
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu