GULBENES traumpunkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Metu konkurss

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība aicina radošo sabiedrību – vides māksliniekus un tēlniecības jomā strādājošos māksliniekus pieteikt savas idejas vides objektu Metu konkursam.

Mākslinieki ir aicināti veidot mūsdienīgus un mākslinieciski augstvērtīgus priekšlikumus diviem vides objektiem – vienam Balvos, otram Gulbenē, kas būtu saistīti, bet ne identiski.

Uz uzņēmuma vērtībām un ilgtspējīga dizaina principiem balstītus mākslas darbus, klāt pievienojot arī idejas teritoriju labiekārtošanai.

Termiņš ideju projektu iesniegšanai – 1.jūnijs. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 11.jūnijā.

Maketu vai hologrammu prezentācija 2021.gada 24.augustā Pateicības dienas ietvaros.

Vides objektam Balvu slimnīcas priekšpagalmā jābūt nodotam uz 2022.gada 24.augustu, Gulbenes slimnīcas priekšpagalmā – 2023.gada 23.augustā

Nolikums (pdf)

Topogrāfijas kartes:

topokarte_Gulbene

topokarte_Balvi