GULBENES traumpunkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Metu konkurss

Pateicības dienas balvas top ar mākslinieces Elizabetes Melbārzdes gādību
Viens no uzstādījumiem  Metu konkursa dalībniekiem, bija piedāvāt variantus Pateicības dienas balvām, kas sasauktos ar vides objektu un būtu katru gadu kā novērtējums mediķiem par viņu darbu.
Esam priecīgi par mākslinieces Elizabetes veikumu, skaistām mazajām balviņām – piespraudēm un lielajām Pateicības balvām, kas ir atradušas savus īpašniekus – šogad Covid-19 nodaļās strādājošo personālu.
Nākamgad svētki pie Gulbenes slimnīcas, kad tiks atklāts arī viens no vides objektiem un tiks godināti citi medicīnas darbinieki.
____________________________________________________________________________________________
Ir tapusi mākslinieces Elizabetes Melbārzdes filmiņa par vides objektiem “Dejojošie eņģeļi”
_____________________________________________________________________________________________
Vides objektu tapšanai atvērts Ziedojumu konts
Mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu “Dejojošie eņģeļi” izveidei  Gulbenē un Balvos var līdzdarboties ikviens. Visi, kas grib ņemt dalību ar saviem ziedojumiem vides objektu tapšanā, to var izdarīt, pārskaitot savu ziedojumu uz Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības ziedojumu kontu:
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Reģ.nr. 44103058086
Vidzemes iela 2, Balvi, LV-4501
AS Swedbank: LV88HABA0551051115008
______________________________________________________________________________________________
Metu konkursā izraudzīti uzvarētāji
SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” 1.aprīlī (kas nebija joks) izsludināja metu konkursu “Mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu izveide Balvos un Gulbenē”.
Tā teikt, esam sakārtojuši slimnīcu vidi gan ar projektu palīdzību, gan pašu spēkiem no iekšpuses, tagad īstais laiks āra teritoriju labiekārtošanai pie Balvu un Gulbenes slimnīcām un vides objekti būs lielisks papildinājums.
Ir neizsakāms prieks par mākslinieku lielo atsaucību – konkursam tika pieteikti 15 darbi, no kuriem tikai viens neatbilda konkursa nolikumam. No pretendentu puses vairākkārt tika uzsvērts pozitīvais aspekts, ka radošums nebija ierobežots, ka bija dota telpa, kurā uzaugt kā māksliniekam. Tiešām oriģināli, kvalitatīvi un iedvesmojoši darbi, kuros varēja nolasīt mākslinieku ieguldīto sirdi un dvēseli. Ir neizsakāms prieks par latviešu māksliniekiem.
Žūrija pirmajā kārtā, neskatot darbus pēc iesniedzēju uzvārdiem vai cenas, uz otro kārtu – klātienes prezentāciju vienbalsīgi virzīja piecus pieteikumus, jebkuru no tiem saredzot kā potenciālo uzvarētāju.
Jāteic, ka klātienes prezentācijas un mākslinieku redzējums padarīja žūrijas komisijas darbu vēl grūtāku, jo iedvesmoja visi. Bija piedomāts pie prezentācijām, mākslinieki bija ieradušies ar atbalsta komandām, ainavu arhitektiem, kā mākslinieku apvienības, kas radījušas ideju konkursam. Tiešām baudāmi izvērtās konkursa 2.kārta.
Rezultātā žūrija ir lēmusi un esam priecīgi paziņot, ka:
– pirmās vietas ieguvējs ir ALPS ainavu darbnīca komandas darbs “Dejojošie eņģeļi” (gaišums un smalkas nianses, ābeļu dārza motīvs, veidojot pazīstamu un mīļu vidi, ļaujot justies aicinātam un rosinot miera sajūtu, un radot dziednieciskas ainavas).
– otrās vietas ieguvējs SIA “AM studio” ar darbu “Cerība” (stikls – materiāls, kas vada gaismu un arī tam var piedot gaismu, tas dažādos diennakts laikos var būt unikāls materiāls, vertikālajam izkārtojumam piedēvēt dzīvības spārnu motīvs, darbs balstīts uz nepadošanos, uz atdzimšanas un mūžības fenomenu).
– trešās vietas ieguvējs SIA “Royal Key” ar darbu “Sinerģija” (sadarbība, kurai centrā ir cilvēks, kurš uzticas un ir lojāls, jo jūtas drošībā, esot vienots ar apvienības vērtībām, kas savstarpēji mijiedarbojas. Darbs balstīts uz maņām, ar mērķi padarīt vidi garšīgāku, emocionālāku un baudāmāku).
Kā konkursa organizētājs par metā ietilpstošajiem autortiesību objektiem un to turpmāku izmantošanu ir atlīdzinājis, konkursa dalībniekiem piešķirot nolikumā noteikto balvu. Līdz ar to esam paturējuši tiesības arī uz otrās un trešās vietas darbiem.
Paldies par ieguldīto darbu visiem konkursantiem un ticam, ka kādus no darbiem skatīsim citās pilsētās un vietās. Veiksmi un izdošanos!

______________________________________________________________________________________________

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība aicina radošo sabiedrību – vides māksliniekus un tēlniecības jomā strādājošos māksliniekus pieteikt savas idejas vides objektu Metu konkursam.

Mākslinieki ir aicināti veidot mūsdienīgus un mākslinieciski augstvērtīgus priekšlikumus diviem vides objektiem – vienam Balvos, otram Gulbenē, kas būtu saistīti, bet ne identiski.

Uz uzņēmuma vērtībām un ilgtspējīga dizaina principiem balstītus mākslas darbus, klāt pievienojot arī idejas teritoriju labiekārtošanai.

Termiņš ideju projektu iesniegšanai – 1.jūnijs. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 11.jūnijā.

Maketu vai hologrammu prezentācija 2021.gada 24.augustā Pateicības dienas ietvaros.

Vides objektam Balvu slimnīcas priekšpagalmā jābūt nodotam uz 2022.gada 24.augustu, Gulbenes slimnīcas priekšpagalmā – 2023.gada 23.augustā

Nolikums (pdf)

Topogrāfijas kartes:

topokarte_Gulbene

topokarte_Balvi