GULBENES traumpunkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Projekti

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Projekta nosaukums:

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

Nr. 9.3.2.0/18/I/014

Projekta aktivitāte:

Projekta īstenošanas ietvaros SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvu slimnīcas Radioloģijas nodaļā iegādāta, uzstādīta un darboties sākusi jauna ultrasonogrāfijas iekārta Philips Affiniti 70.

Jaunā ultrasonogrāfijas iekārta diagnostiskos izmeklējumus ļaus veikt ātrākā laikā un ar lielāku precizitāti, nodrošinot vēdera dobuma, virspusējo struktūru un muskuloskeletālo izmeklējumu programmas, vaskulāro izmeklējumu programmas, tostarp transkraniālo doplerogrāfiju, kā arī ginekoloģiskos un kardioloģiskos izmeklējumus.

Ievērojot projektā izvirzītās prioritātes, kvalitatīva un savlaicīga diagnostika ir būtiska sastāvdaļa veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanā – onkoloģisko saslimšanu, sirds un asinsvadu saslimšanas gadījumā, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

 

Projekta aktivitātes izmaksas:

 

Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde izmaksājusi 81989.60 EUR, t.sk. ERAF finansējums 69691.16 EUR, Valsts finansējums 7379.06 EUR un Slimnīcu apvienības līdzfinansējums 4919.38 EUR.

_______________________________________________________________________________

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Projekta nosaukums:

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

Nr. 9.3.2.0/18/I/014

Maija sākumā parakstīti līgumi par vairāku jaunu medicīnisko tehnoloģiju un aprīkojuma piegādi ERAF projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”  īstenošanas ietvaros.

Īstenotā aktivitāte:

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvu slimnīcas Radioloģijas nodaļā tiks uzstādīta jauna un mūsdienīga ultrasonogrāfijas un  rentgena iekārta. Jaunās iekārtas nodrošinās daudz kvalitatīvāku diagnostisko izmeklējumu veikšanu, kas ir būtiska pacientu veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanā.

Balvu slimnīcas telpās tiks izveidota otolaringologa darba vieta – veicot pilnu darba vietas aprīkojuma uzstādīšanu, kā arī iekārtots endoskopisko izmeklējumu kabinets ar jaunu videoendoskopijas iekārtu, endoskopu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu un endoskopu žāvēšanas skapi.

 Projekta aktivitātes izmaksas:

Jauno medicīnisko tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde izmaksājusi 387393.60 EUR, t.sk. ERAF finansējums 329284.56 EUR, Valsts finansējums 34865.42 EUR un Slimnīcu apvienības līdzfinansējums 23243.62 EUR.

 

_______________________________________________________________________________

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Projekta nosaukums:

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

Nr. 9.3.2.0/18/I/014

28.februārī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” jaunais ķirurģijas nodaļas vadītājs, ķirurgs Andis Plīkšs atklās Balvu slimnīcā otru operāciju zāli.

Īstenotā aktivitāte:

Operāciju bloks būs pilnībā funkcionējošs, kopā divas operāciju zāles no kurām viena tiek profilēta neatliekamās ķirurģiskās palīdzības sniegšanai un otra plānveida operācijām, nodrošinot augstu pacientu drošības standartu ievērošanu. Jaunā operāciju zāle, aprīkota ar jaunām un modernām iekārtām anesteziologiem un anestēzistēm, mūsdienīgu operāciju galdu un multifunkcionālu lampu, kā arī laparoskopu un elektrokoagulatoru. Operāciju zāles aprīkojuma iegāde veikta projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” (projekta numurs 9.3.2.0/18/I/014) ietvaros. 2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir parakstījusi līgumu par ERAF finansējuma piešķiršanu.

Projekta aktivitātes izmaksas:

Operāciju zāles aprīkojuma iegāde izmaksājusi 167820,95EUR, ts.k ERAF finansējums 142647.81 EUR, Valsts finansējums 15103.89 EUR un slimnīcu apvienības līdzfinansējums 10069.25 EUR.

 

_______________________________________________________________________________

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Projekta nosaukums:

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

Projekta numurs:                                                 9.3.2.0/18/I/014

 

2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir parakstījusi līgumu par ERAF finansējuma piešķiršanu Balvu un Gulbenes slimnīcu attīstības projektam 1 394 049 EUR apmērā, kas palīdzēs pilnveidot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību reģiona iedzīvotājiem.

Projekta mērķis:

Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” slimnīcas apkalpes teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot Balvu un Gulbenes slimnīcas kā daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības veselības aprūpes iestādes infrastruktūras sakārtošanu, racionālu veselības aprūpes resursu izvietojumu, vides pieejamību, prioritārajās veselības aprūpes jomās-sirds-asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda).

Projekta īstenošana ļaus uzlabot iedzīvotāju veselības aprūpi onkoloģijā, sirds-asinsvadu slimību, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

Projekta plānotās aktivitātes:

Projekta finansējumu plānots ieguldīt vairāku jaunu iekārtu iegādei Balvu un Gulbenes slimnīcās, nomainot morāli novecojušas medicīniskās tehnoloģijas pret jaunām, veikt liftu nomaiņu un ieejas mezglu uzlabošanu Balvu slimnīcā. Paredzēts nomainīt intensīvās terapijas nodaļas aprīkojumu un iekārtas, aprīkot otru operāciju zāli, iekārtot endoskopiju kabinetu, izveidot otolaringologa darba vietu, nomainīt pacientu gultas un skapīšus un iepirkt jaunas mūsdienīgas tehnoloģijas – rentgena un ultrasonogrāfa aparātus un citas iekārtas.

Projekta sadarbības partneris – SIA “Rēzeknes slimnīca”, īstenojot šo projektu, ir paredzējusi veikt ieguldījumus jaunu medicīnisko tehnoloģiju iegādē, veicot rentgendiagnostikas iekārtas nomaiņu.

Projekta kopējās izmaksas – 1 394 049 EUR, t.sk.:

  • Attiecināmās izmaksas-1 394 049 EUR (SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 1 188 865 EUR, SIA „Rēzeknes slimnīca” 205 184 EUR), t.sk.:
  • ERAF (85%)-1 184 941.65 EUR;
  • valsts budžets (9%)-125 464.41 EUR;
  • privātais finansējums (6%)-83 642.94 EUR,

t.sk. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 71 331.90 EUR, SIA „Rēzeknes slimnīca” 12 311.04 EUR.

Projekta īstenošanas termiņi:

Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.